Naléhavé opravy - havárie

Zde naleznete informace k možnosti nahlášení naléhavých oprav (havárií) SVJ - Podkovářská.

BYTOSERVIS - NON STOP s.r.o.

V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně havarijní službu určenou správcem objektu, aktuálně tuto službu zabezpečuje BYTOSERVIS - NON STOP s.r.o.

Telefonní čísla
605 424 242
241 414 141
241 412 222

Pokud přivoláte havarijní službu a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzv. naléhavá, budou vám správcem následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby.

Problémy, které typicky vyžadují naléhavé opravy

Abychom Vám pomohli při rozhodování o tom, zda Váš problém vyžaduje nutný zásah havarijní služby, připravili jsme seznam situací, které jsou typicky považovány za  naléhavé:


Elektřina:
Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům.

 

Vodovodní potrubí:
Havárie vodovodního potrubí – prasklé či jinak poškozené potrubí - jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody v jednotce, eventuelně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý.

 

Kanalizační potrubí:
Pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení bytové jednotky či společných prostor, potom je problém naléhavý.

 

Vytápění a ohřev TUV:
Pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody, potom je problém naléhavý.