Kontakt na členy výboru

Chtěli bychom vás upozornit, že se výbor bude v rámci vzájemné komunikace řídit následujícím pravidlem. Výbor a/nebo jeho jednotliví členové budou odpovídat pouze na dotazy a připomínky, které budou podepsané celým jménem pisatele, a to i s uvedením informace o čísle bytu a budově  (např. Jarmila Ovesná, 1234 F2). Více informací...

O činnosti výboru budete informováni několika způsoby, a to prostřednictvím:

  • webových stránek - www.novaharfa.info, zde zpočátku naleznete informace o činnosti výboru. Časem budou rozšiřovány tak, abyste měli přehled o životě na Nové Harfě.
  • nástěnek v jednotlivých vchodech
  • dopisů v poštovní schránce - především pro komunikaci zásadních informací členům společenství.

I členové výboru mají zájem být informováni. Pro kontakt s námi můžete využít:

Dotazy a připomínky, které budou reprezentovat názor většiny obyvatel, umístíme i s odpovědí na výše zmíněné webové stránky (v tomto případě zůstane anonymita pisatele dotazu zachována).

S přáním hezkého dne výbor SVJ Nová Harfa – Podkovářská 933.

Informace ke stažení vyvěšena na nástěnkách

PDFdopis_vyboru – PDF-File, 135.7 KB