Rozhodnutí mimo shromáždění

2018 - Rozhodnutí mimo Shromáždění

Na stránce jsou uvedeny výsledky a podklady k Rozhodnutí mimo Shromáždění.

S ohledem na skutečnost, že shromáždění společenství svolané výborem společenství na 28. listopadu 2017 nebylo usnášeníschopné, byli vyzváni vlastníci jednotek ve smyslu článku XII Zvláštní způsob rozhodování ve společenství aktuálních stanov společenství a ve smyslu ust. § 1210 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k přijetí následujících rozhodnutí o:

  1. Schválení stanov SVJ
  2. Volbě členů výboru
  3. schválení rozpočtu pro rok 2018 a další léta
  4. Odsouhlasení pravidel zasklívání lodžií

Ke stažení je zde oficiální zápis z výsledků hlasování.

PDFVysledek-hlasovani – PDF-File, 2.1 MB

Výbor děkuje všem vlastníkům, kteří se zúčastnili hlasování a zaslali výboru své stanovisko.

Ke stažení byla pro vlastníky k dispozici níže uvedená výzva pro zaslání hlasování každého vlastníka, který se hlasování zúčastnil.

PDFVyzva-Rozhodnuti-mimo-zasedani – PDF-File, 384.1 KB
PDFRozhodnuti-mimo-zasedani – PDF-File, 992.1 KB