Rozhodnutí mimo shromáždění

2014 - Rozhodnutí mimo Shromáždění

Na stránce jsou uvedeny výsledky a podklady k Rozhodnutí mimo Shromáždění.

Z důvodu nedostatečné účasti vlastníků na Shromáždění konaného dne 12.11.2014 bylo vyhlášeno:

 

Rozhodnutí mimo zasedání o týchž záležitostech jako byly navrženy na Shromáždění.

 

Výbor obdržel 47,37% souhlasných stanovisek vlastnických podílů a 1% nesouhlasných.

 

Návrh usnesení nebyl přijat, nepodařilo se získat souhlas alespoň 50% všech vlastnických podílů vlastníků.

 

Nicméně dle výsledků je zřetelné co si vlastníci přejí a výbor hodnotí korespondenční hlasování jako prospěšné a přinášející zkušenosti pro jeho případné zopakování v budoucnosti.

Ke stažení je zde oficiální zápis z výsledků hlasování.

Výbor děkuje všem vlastníkům, kteří se zúčastnili hlasování a zaslali výboru své stanovisko.

Ke stažení byl pro vlastníky k dispozici níže uvedený formulář pro evidenci hlasování každého vlastníka, který se hlasování zúčastnil.