Shromáždění 2013

Výstupy

Výstupy ze shromáždění.

Zápis ze shromáždění

Ke stažení je zde zveřejněn zápis ze shromádění.

PDF2013-01-23_Zapis_shromazdeni – PDF-File, 126.3 KB

V tištěné verzi zápisu pro vlastníky k nahlédnutí u správce je připojena také "Pozvánka na shromáždění". Pozvánku naleznete zde na webu v sekci Podklady.

 

Poslední přílohu tištěné verze zápisu "Prezenční listina vlastníků jednotek včetně plných mocí" je pro vlastníky k nahlédnutí u správce.

Nové znění stanov SVJ odhlasované na shromáždění je zveřejněno na této stránce.